ELE 3714, Studieenhet 5, del 1 - Rekruttering. Trening og utvikling. Omstilling.

September 3, 2015
Kapittel 5 «Rekruttering» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne Podcasten ser vi på kapitell 5 og starter først med læringsmålene.

Pensum:
• Kapittel 5 «Rekruttering» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 6 «Trening og utvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 10 «Å leve med omstilling» av Per Øystein Saksvik i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 11:33
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 5, del 2 - Rekruttering. Trening og utvikling. Omstilling.

September 3, 2015
Kapittel 6 «Trening og utvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Viktig med trenings- og utviklingstiltak" og vi avslutter med emnet om "Avdelingen som realiseringsarena".

Lengde: 05:49
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 5, del 3 - Rekruttering. Trening og utvikling. Omstilling.

September 3, 2015
Kapittel 10 «Å leve med omstilling» av Per Øystein Saksvik i Einarsen og Skogstad (2011).

I denne podcasten ser vi på "Litt om omstillingsbegrepet" og vi avslutter med emnet om "Moderne forskning om endring".

Lengde: 06:42
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 6 - Lederutvikling. Mangfold

September 3, 2015
Kapittel 7 «Karriereutvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012).
 
I denne podcasten ser vi på Refleksjon rundt begrepet karriereutvikling? og vi avslutter med emnet om Forholdet mellom karriereutvikling og kompetanseutvikling.
 
Pensum:
• Kapittel 7 «Karriereutvikling» i Kuvaas og Dysvik
• Kapittel 8 «Lederutvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 11 «Mangfold i arbeidslivet» av Laura M. Traavik i Einarsen og Skogstad (2011)
 
Lengde: 06:18
 
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 6 - Lederutvikling. Mangfold

September 3, 2015
Kapittel 8 «Lederutvikling» i Kuvaas og Dysvik (2012).
 
I denne podcasten ser vi på Spenningsforhold mellom løpende drifting og utvikling og vi avslutter med emnet om Konkretisering av kompetansetiltak.   
 
Lengde: 14:28
 
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 6 - Lederutvikling. Mangfold

September 3, 2015
Kapittel 11 «Mangfold i arbeidslivet» av Laura M.Traavik i Einarsen og Skogstad (2011).
 
I denne podcasten ser vi på Mangfold en del av virkeligheten og vi avslutter med emnet om Lederansvar og mangfold.
 
Lengde: 05:52
 
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 7 - Medarbeidersamtaler. Teknologi og mennesker

September 3, 2015
Kapittel 9 «Medarbeidersamtaler» i Kuvaas og Dysvik (2012).
 
I denne podcasten ser vi på Behov for lederverktøy og vi avslutter med emnet om Aktuelle forskningsresultater.
 
Pensum:
• Kapittel 9 «Medarbeidersamtaler» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 12 «Teknologi og mennesker» av Jan Forslin i Einarsen og Skogstad (2011)
 
Lengde: 12:46
 
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 7 - Medarbeidersamtaler. Teknologi og mennesker

September 3, 2015
Kapittel 12 «Teknologi og mennesker» av Jan Forslin i Einarsen og Skogstad (2011).
 
I denne podcasten ser vi på Noen hovedlinjer om teknologi i industrien og vi avslutter med emnet om Fra EDB til moderne bruk av informasjonsteknologi(IKT)
 
Lengde: 06:48
 
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 8 - Prestasjonsbasert belønning. Jobb og familie.

September 3, 2015
Kapittel 10 «Prestasjonsbasert belønning» i Kuvaas og Dysvik (2012).
 
I denne podcasten ser vi på Mediadebatt om belønning og vi avslutter med emnet om Er det egentlig behov for belønning?. 
 
Pensum:
• Kapittel 10 «Prestasjonsbasert belønning» i Kuvaas og Dysvik (2012).
• Kapittel 14 «To liv på en gang – om jobb og familie» av Frode Thuen i Einarsen og Skogstad (2011).
 
Lengde: 09:53
 
00:0000:00

ELE 3714, Studieenhet 8 - Prestasjonsbasert belønning. Jobb og familie.

September 3, 2015
Kapittel 14 «To liv på en gang – om jobb og familie» av Frode Thuen i Einarsen og Skogstad (2011). 
 
I denne podcasten ser vi på Kort historisk bakteppe og vi avslutter med emnet om Forholdet jobb og privatliv.
 
Lengde: 09:17
 
00:0000:00