ELE 3714, Studieenhet 4, del 1 - Indre og prososial motivasjon. Mobbing

September 3, 2015
Kapittel 4 «Indre og prososial motivasjon» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Læringsmål" og vi avslutter med emnet om "Prososial motivasjon fokuserer på bytteforhold".

Pensum:
• Kapittel 4 «Indre og prososial motivasjon» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 9 «Mobbing i arbeidslivet» av Einarsen og Glasø i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 08:31
00:0000:00

Facebook Comments: