ELE 3714, Studieenhet 3, del 1 - Strategisk og internt konsistent HR. Organisasjonskultur.

September 3, 2015
Kapittel 3 «Strategisk og internt konsistent HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Strategisk HR i fire nivåer" og vi avslutter med emnet om "Krav til konsistens i HR-arbeidet".

Pensum:
• Kapittel 3 «Strategisk og internt konsistent HR» i Kuvaas og Dysvik (2012)
• Kapittel 6 «Organisasjonskultur» i Einarsen og Skogstad (2011)
• Kapittel 7 «Konflikter» i Einarsen og Skogstad (2011)

Lengde: 06:07
00:0000:00

Facebook Comments: