ELE 3714, Studieenhet 1, del 1 - Innledning Personalledelse – fortid og fremtid

September 3, 2015
Kapittel 1 «Innledning» i Kuvaas og Dysvik (2012)

I denne podcasten ser vi på "Begrepene HR og HRM" og vi avslutter med emnet om "Beste praksis".

Pensum:
• Kapittel 1 «Innledning» i Kuvaas og Dysvik (2012).
• Kapittel 1 «Historien om HRM» i Mikkelsen og Laudal (2014).

Lengde: 03:31
00:0000:00

Facebook Comments: