ELE 3714 - Om studieguiden

September 3, 2015
Studieguiden er skrevet av Geir Lahnstein og innlest av Anette Fredheim Goffeng (studieenhet 1 - 5) og av Elise Thu (studieenhet 6 - 13).
 
Til info:
Studieenhet 6, kap 7 til studieenhet 13, kap. XII er lest inn på nytt pga. av dårlig lydkvalitet. De nye lydfilene ble publisert den 11.juli, 2017

Facebook Comments: